Topskat, børns rettigheder og miljø er mine politiske mærkesager